BOOKS ::..
 

Cemeroğlu, B., J. Acar, 1986. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği, Yayın No. 6, 508 Sayfa, Sanem Matbaası, Ankara.
 

Acar, J., F. Şahbaz, 1990. Gıda Mühendisliğinde Sterilizasyon Değerlendirme Yöntemleri. Hacettepe Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi Ders Notları.  

 

Acar, J., 1990. Meyve ve Sebze Suyu Teknolojisi (Handbuch der Lebensmitteltechnologie, Frucht-und Gemüsesäfte adlİ ve Ulrich Schobinger tarafİndan hazİrlanan kitabİn çevirisi).  Basım-Grafik Matbaası, Ankara. (Übersetzung von "Handbuch der Lebensmitteltechnologie, Frucht- und Gemüsesäfte,  Ulrich Schobinger, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart).

 

Şahbaz ,F., B. Cemeroðlu und J.Acar, 1996, Gİda Mühendisliðinde Sterilizasyon, H.Ü.Müh.Fak.Yayınları, Ders Notları. No.37.

 

Acar, J. B Cemeroğlu, (1998) Meyve ve Sebze Teknolojisi, Cilt II, Hacettepe Universitesi Müh. Fak. Yayınları, Ders Notlarİ No: 43.

 

Acar, J. (1998), Fenolik Bileşikler ve Doğal Renk Maddeler, Bölüm.8, Gıda Kimyası, Edi İlbilge Saldamlı, Hacettepe Univ. Yayınları,Ankara

 

Acar,J. ve U.Uygun (1998) Doğal Toksik Maddeler ve Kontaminantlar, Bölüm 7, Gıda Kimyası, Edi İlbilge Saldamlı, Hacettepe Univ. Yayınları,Ankara

 

Acar, J. (1998)Mikroorganizmaların Öldürülmesi, Bölüm 3.9.Gıda Mikrobiyolojisi, Ed. Adnan Ünlütürk ve Fulya Turantaş,Mengi Tan Basımevi, İzmir.

 

Acar, J, (1998) Meyve-Sebze ve Meyve-Sebze Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar ve Muhafaza Yöntemleri, Bölüm 4.13, Gıda Mikrobiyolojisi, Ed. Adnan Ünlütürk ve Fulya Turantaş,Mengi Tan Basımevi, İzmir.

 

J. Acar, V.Gökmen, (2000) Meyve ve Sebze Teknolojisi( Meyve ve Sebze Suyu Üretim Teknolojisi),  Cilt 1, H.Ü.Müh.Fak.Yayınları, Ders Notları. No.48

 

ACAR, Jale, Vural GÖKMEN, “Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi”, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, (2005), 674s.

 

SALDAMLI, İlbilge (Editör), “Gıda Kimyası”, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, (2005), 587s.

 

SALDAMLI, İlbilge , Engin Saldamlı, “Gıda Endüstrisi Makineleri”, Ankara, Savaş Yayınevi, (2004), 547s.