Araş. Gör. Tümay Temiz

Telefon: 0312 297 71 00
e-posta: ttemiz@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
Google Akademik 
ResearcherID: U-4957-2018
ORCID: 0000-0003-2795-1896​​​​​​
Scopus Author ID: 55633761500
Researchgate

Çalışma alanım genel olarak mevcut gıda analizlerine alternatif oluşturabilecek basit ve hızlı yöntemlerin geliştirilmesinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda farklı spektroskopik yöntemlerin kullanılabilirliği ve bunlardan elde edilen verinin kemometrik veri analizi yöntemleriyle işlenebilirliği çalışmalarım kapsamında araştırılmaktadır.

  • Spektroskopi Temelli Gıda Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi
  • Gıda Analizlerinde Kemometrik Yöntemlerin Kullanılması
  • Gıdalarda Taklit ve Tağşişin Belirlenmesi

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı