Dr. Cemile Yılmaz

Telefon: 0312 297 62 61 
e-posta: cemileyilmaz@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
Google Akademik 
ResearcherID: G-6024-2013
ORCID: 0000-0001-7857-749X
Scopus Author ID: 55766408400
Researchgate

Cemile Yılmaz, halen Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi aldı. Yüksek Lisans Tezi, “Vişne Çekirdeği Atıklarının Gıda İngrediyeni Olarak Değerlendirilmesi” başlığı altında gıda atıklarının değerlendirilmesi ile ilgilidir. 2017 yılında, “Aminoasitlerin Farklı Fermantasyon Koşullarında Ortaya Çıkan Değişimlerinin İncelenmesi” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. Araştırma konuları, fermantasyon sırasında gıdaların kimyasal kompozisyonundaki değişimlerin incelenmesi, biyoaktif ve nöroaktif bileşikler ve gıda kimyasıdır.

  • Gıda fermantasyonu
  • Biyojenik aminler
  • Triptofan ve türevleri
    • Serotonin ve kynurenine metabolik yolundaki nöroaktif bileşikler
  • Biyoaktif bileşikler
    • Fenolik bileşikler, besinsel antioksidanlar
  • Atık değerlendirme

 

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı