Araştırma Görevlileri

 

Büşra AKDENİZ

 

Telefon:

0 312 297 71 00

e-posta:

busra.akdeniz@hacettepe.edu.tr

 

Çalışma Alanları:

Gıda Mikrobiyolojisi

Mayalar

 

 


 

Dr. Tuğba BULAT

 

Telefon:

0 312 297 71 00

e-posta:

tbulat@hacettepe.edu.tr

 

Çalışma Alanları:

Süt Teknolojisi

 

 


 

 

Dr. Ecem Evrim ÇELİK

 

Telefon:

0 312 297 62 61

e-posta: 

ecemevrim@hacettepe.edu.tr

 

 

Çalışma Alanları:

Gıda Kimyası 

 

 


 

 

Ezgi DOĞAN CÖMERT

 

Telefon:

0 312 297 62 61

e-posta:

ezgi.dogan@hacettepe.edu.tr

Google Akademik

 

Çalışma Alanları:

Gıda Kimyası

 

 


 

 

Seda ELİKOĞLU

 

Telefon:

0 312 297 71 00

e-posta:

yildirims@hacettepe.edu.tr

 

Çalışma Alanları:

Süt Proteinleri

Protein Kimyası

 

 


 

 

Dr. Beyhan GÜNAYDIN

 

Telefon:

0 312 297 71 00

e-posta:

beyhang@hacettepe.edu.tr

 

Çalışma Alanları:

Biyoteknoloji 

Biyomühendislik

 

 


 

 

Dr. Burcu GÜVEN

 

Telefon:

0 312 297 71 00

e-posta:

burcuguven@hacettepe.edu.tr

Google Akademik

 

Çalışma Alanları:

Biyoteknoloji

Biyosensörler

 

 


 

 

Dr. Aytül HAMZALIOĞLU

 

Telefon:

0 312 297 62 61

e-posta: 

aytulhamzalioglu@hacettepe.edu.tr

Google Akademik

 

Çalışma Alanları:

Gıda Kimyası ve Beslenme

In vitro Sindirim

 

 


 

 

Işıl GÜRSUL AKDAĞ

 

Telefon:

0 312 297 62 61

e-posta:

isil.gursul@hacettepe.edu.tr

 

Çalışma Alanları:

Gıda Kimyası

 

 


 

 

Dr. N. Nur KARAÇAĞLAR

 

Telefon: 

0 312 297 71 00

e-posta: 

nuryazgan@hacettepe.edu.tr

 

Çalışma Alanları:

Süt Teknolojisi

Biyosensör

Nanopartikül

 

 


 

 

Dr. Dilay KÜTÜK AYHAN

 

Telefon: 

0 312 297 71 00

e-posta: 

dilaykutuk@hacettepe.edu.tr

 

Çalışma Alanları:

Gıda Mikrobiyolojisi 

 

 


 

 

Dr. Cemile YILMAZ

 

Telefon: 

0 312 297 71 00

e-posta: 

cemileyilmaz@hacettepe.edu.tr

 

 

Çalışma Alanları:

Gıda fermantasyonu

Biyojenik aminler

Triptofan ve türevleri

Biyoaktif bileşikler 

Atık değerlendirme

 

 

 


 

Özlem ŞAHİN

 

 

Telefon: 

0 312 297 71 00

e-posta: 

ozlem-sahin@hacettepe.edu.tr

 

 

Çalışma Alanları:

Et Teknolojisi

 

 


 

Kamil URGUN

 

Telefon: 

0 312 297 71 00

e-posta: 

kamilurgun@hacettepe.edu.tr

 

Çalışma Alanları:

Nanoteknoloji

 

 


 

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı