Araştırma Olanakları

Bölümümüzde biyosensörler, biyoteknoloji, gıda bilimi ve teknolojisi ve gıda mikrobiyolojisi konularında araştırma faaliyetleri yürütülmekte olup spektrofotometrik, kromatografik analizlerin yanısıra Raman (SERS) izotermal titrasyon kalorimetresi (ITC), LC-MS ve GC-MS gibi hassas ve güvenilir cihazlar ile analizler yürütülmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı