Bölüm Başkanları

BUGÜNE KADAR GÖREV YAPAN BÖLÜM BAŞKANLARI

Adı Soyadı                                                 

  Dönem

Prof. Dr. Orhan Köksal

1975 - 1977

Prof. Dr. Gürol Ataman 

1977 - 1978

Doç. Dr. Mustafa Metin

1978 - 1978

Doç. Dr. Yavuz Erkan

1978 - 1980

Doç. Dr. Gökçe Bingöl

1980 - 1981

Doç. Dr. Gürol Ergin                                  

1981 - 1988

Doç. Dr. İlbilge Saldamlı                           

1988 - 1994

Prof. Dr. Gürol Ergin                                   

1994 - 1997

Prof. Dr. M. Jale Acar                                     

1997 - 2003

Prof. Dr. Ferhunde Us                               

2003 - 2006

Prof. Dr. Ayhan Temiz                              

2006 - 2009

Prof. Dr. Hamit Köksel                                 

2009 - 2012

Prof. Dr. Halil Vural

2012 - 

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı