Genel Bilgiler

Bölümümüzde zorunlu staj süresi otuz (30) iş günüdür. Bu süre, bir kuruluşta (30 iş günü olarak) veya biri en az on (10) iş günü olmak üzere birkaç kuruluşta tamamlanabilir. Öğrenciler, 4. yarıyıl sonundan itibaren staj yapmaya hak kazanırlar. Staj; Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ nce onaylanan endüstri kuruluşları ve/veya araştırma laboratuarlarında, ders ve final dönemleri dışındaki tarihlerde gerçekleştirilebilir. Staj yapılacak kuruluşun bulunması, öğrencinin sorumluluğundadır. Ancak bazı işletme ve kurumlar tarafından zaman zaman Bölümümüze staj kontenjanları da gönderilmektedir. Bunlar bölüm panolarında ilan yoluyla duyurulur ve öncelikli başvuru esasıyla dağıtılır.
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN STAJ, 8. YARIYILDA KAYITLI BİR DERS OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYE BAŞLANACAK VE TRANSKRİPTE İŞLENECEK ŞEKİLDE NOT VERİLECEKTİR.
8. YARIYIL SONUNDA MEZUN OLABİLMEK İÇİN STAJLARIN, 4. YARIYIL SONUNDAN BAŞLAMAK ÜZERE YAZ TATİLLERİ VE YARIYIL TATİLLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE EN GEÇ 8. YARIYIL KAYDINA GELİNDİĞİNDE 30 İŞ GÜNÜ STAJIN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

STAJ İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI
Öğrenciler, staj bağlantısı kurdukları kuruluşları, en geç Mart ayının son cuma günü mesai bitimine kadar Staj Koordinatörlüğü’ ne bildirirler. Koordinatörün kuruluşa onay vermesi durumunda süreç aşağıdaki gibi yürütülür.
Öğrenci, bölüm web sayfasından sağlayacağı;
1. İş Yerine Başvuru ve Kabul Formu 
2. Beyan ve Taahütname Formu

eksiksiz doldurarak Staj Koordinatörü veya yardımcısına onaylatır ve sonrasında staj yapacağını beyan ettiği kuruluşa göndererek/götürerek kuruluş yetkilisine de onaylatarak, en geç Mayıs ayının sonuna kadar Staj Koordinatörlüğü’ne geri getirir. Bu belgelerin tamamlanmasının ardından zorunlu staj için gerekli olan “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” süreci, resmi kanallardan H.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ nca yürütülür (yaklaşık 3 hafta sürmektedir). Sigorta işlemleri tamamlandığında bölüme ve staj yapılacak kuruluşa bilgi verilmektedir. Sigorta işlemi tamamlanmadan zorunlu staj süreci asla başlatılamamaktadır. Yukarıda anılan iki belgede yer alan staj tarihleri dışında yapılan stajlar, zorunlu staj kapsamına
alınmamakta, geçersiz sayılmaktadır.


Mayıs ayı sonunda öğrenciler 2 adet vesikalık fotograf, İş Yerine Başvuru ve Kabul Formu'nu  staj yapılacak kurum yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş biçimde staj koordinatörlüğüne getirmelidir. Beyan ve Taahütname Formu da öğrenci tarafından dolduralarak İş Yerine Başvuru ve Kabul Formu ile birlikte staj koordinatörüne iletilmelidir. Aksi takdirde üniversite tarafından gerçekleştirilecek sigorta işlemleri başlatılamayacağı için stajın gerçekleşmesi mümkün olamayacaktır. Sigorta işlemlerinin 3-4 hafta sürdüğü göz önüne alınarak staj tarihinin doğru seçimi önemlidir. Sigorta işlemlerinin takibi öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler, sigorta giriş belgelerini staj yapacakları kuruluşa gitmeden önce bölümden teslim almak zorundadır.
Bu işlemler eksiksiz tamamlandıktan sonra, öğrenci web sayfasından sağladığı staj karnesini ve staj defteri ilk sayfalarını Koordinatör’ e onaylatır ve bu belgeler ile sigorta belgesi ile stajını yapacağı kuruluşa gidebilir. Bu belgeler kesinlikle staj tarihinden önce onaylatılmalıdır, staj bittikten sonra asla onaylanmaz ve staj geçersiz sayılır. Staj sonrasında, staj yapılan kuruluş yetkililerince onaylanmış staj karnesi ve staj defteri en geç stajı takip eden yarıyıl başında, ekle-sil haftasının son günü Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ ne teslim edilir. Bu tarihten sonra getirilen belgeler asla kabul edilmez ve staj geçerli sayılmaz.
Öğrenci toplam 30 gün olan zorunlu stajları dışında, isteğe bağlı olarak, karşı kuruluşla anlaşabilirse fazladan, dilediği stajı da yapabilir. Ancak bu, değerlendirme ve sigorta kapsamında olmayacağı için, üniversitemiz sorumluluğunda değildir. İsteğe bağlı staj için de staj koordinatörlüğünün bilgilendirilmesi öğrenci açısından yararlı olacaktır.


Prof. Dr. Dilek Sivri Özay
Bölüm Staj Koordinatörü

 

Arş. Gör. Seda Elikoğlu

Arş. Gör. Kamil Urgun

Staj Koordinatör Yardımcıları

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı