Genel Bilgiler

GMÜ 440 Proje çalışması dersinin içeriğinde her akademik yılda 10 seminer gerçekleştirilecektir. Öğrencilere 3 seminere devam etmeme hakkı tanınacak ve bunun üzerindeki devamsızlıklarda öğrenci F1 notu ile başarısız sayılacaktır. Seminerlerde kazanılan farkındalığın ölçülmesi amacıyla her seminerin sonrasında öğrencilerden seminer ile ilgili raporlar toplanacak ve değerlendirilecektir. Öğrencilerin seminer raporlarından aldıkları notlar GMÜ 440 dersinin geçme notuna da %30 düzeyinde katkıda bulunacaktır. Öğrencilerin seminer sonrası hazırlayacakları “seminer rapor şablonu” bölümümüz web sayfasında yer almaktadır.

GMÜ 440 Proje Çalışması dersinin her öğrenci grubu için standart hale getirilmesi için öğrencilerin bu ders kapsamında yeni bir fikir geliştirmeleri, bu doğrultuda literatür taramalarını yapmaları ve geliştirdikleri fikirlerin uygulamaya aktarılabilmesi için projelendirmeleri ve bu çalışmaları proje önerisi formatında yazılı halde sunmaları için yönlendirilmelerine karar verilmiştir. Ders kapsamında laboratuvar uygulaması yapılan gruplarda ise yapılan çalışmanın proje raporu formatında hazırlanmasına karar verilmiştir. Uygulamalı ve teorik çalışmalar için kullanılacak olan “GMÜ 440 Proje Rapor Şablonu”  bölümümüz web sayfasında yer almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı