Öğretim Üyeleri

 

   

Prof. Dr. Sait Aykut AYTAÇ

 

Telefon:

0 312 297 71 13

E-mail:

aytac@hacettepe.edu.tr 

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Gıda Mikrobiyolojisi 

Patojen Bakteriler 

Gıda End. Hij. ve Sanitasyon

 


 

Prof. Dr. İsmail Hakkı BOYACI

 

Telefon:

0 312 297 61 46

E-mail:

ihb@hacettepe.edu.tr 

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Biyosensörler 

Enzim Elektrotlar 

Enzim Teknolojisi

Enzim Kinetiği

 


 

Prof. Dr. Vural GÖKMEN

 

Telefon:

0 312 297 71 08

E-mail:

vgokmen@hacettepe.edu.tr 

Kişisel Web Sayfası

Google Akademik

 

 


 

Prof Dr. Dilek SİVRİ ÖZAY

 

Telefon:

0 312 297 62 11

E-mail:

sivri@hacettepe.edu.tr 

 

Çalışma Konuları:

Hububat Bilimi ve Teknolojisi 

Hububat Proteinleri 

Enzimler ve Enzim Saflaştırılması 

Reoloji

 


 

Prof. Dr. Z. Yeşim ÖZBAŞ

 

Telefon:

0 312 297 71 12

E-mail:

yesim@hacettepe.edu.tr 

CV

 

Çalışma Konuları:

Gıda Mikrobiyolojisi

 


 

Prof. Dr. Ümran UYGUN

 

Telefon:

0 312 297 71 17

E-mail:

umran@hacettepe.edu.tr 

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Gıda Kontaminatları 

Pestisit Kalıntıları 

Fonkiyonel Gıdalar 

Gıda Katkıları

 


 

Prof. Dr. Halil VURAL

(Bölüm Başkanı)

 

 

Telefon:

0 312 297 71 16

E-mail:

ghalil@hacettepe.edu.tr

 

 

 

Çalışma Konuları:

Et Teknolojisi 

Gıda Toksikolojisi

 


 

Prof. Dr. Arzu  BAŞMAN

 

Telefon:

0 312 297 71 15

E-mail:

basman@hacettepe.edu.tr 

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Hububat Bilimi ve Teknolojisi 

Gıda Kimyası

 


 

Doç. Dr. Ali TOPCU

(Bölüm Başkan Yrd.)

 

 

Telefon:

0 312 297 62 58

E-mail:

atopcu@hacettepe.edu.tr

Kişisel Web Sayfası

Google Akademik

 

 

Çalışma Konuları:

Süt İşleme Mühendisliği 

Gıda Makine ve Ekipmanları

 


 

Doç . Dr. Remziye YILMAZ

 

Telefon:

0 312 297 71 06

E-mail:

remziye@hacettepe.edu.tr

 

 

Çalışma Konuları:

Gıda Biyoteknolojisi ve Genetik Mühendisliği 
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda ve Genombilim
Gıda Biyokimyası ve Enzim Bilimi 
Gıda Güvenliği, Kalite Kontrol ve Akreditasyon 
Risk Değerlendirme ve Risk İletişimi 
Gıda Güvenilirliği ve İklim Değişikliği 
Biyoenformatik

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Burçe ATAÇ MOGOL

 

Telefon:

0 312 297 ------

E-mail:

burcea@hacettepe.edu.tr

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Termal Proses ve Gıda Kimyası

 


 

Dr. Öğr. Üyesi F. Ceyda DUDAK ŞEKER

 

 

Telefon:

0 312 297 71 03

E-mail:

ceyda@hacettepe.edu.tr

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Biyoteknoloji

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Tolgahan KOCADAĞLI

 

Telefon:

0 312 297 62 61

E-mail:

tolgahan@hacettepe.edu.tr

 

Çalışma Konuları:

Gıda Kimyası ve Analizleri

Maillard Reaksiyonu ve Karamelizasyon

Aroma Kimyası

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan TAŞ

 

Telefon:

0 312 297 62 61

E-mail:

neslihangoncuoglu@hacettepe.edu.tr

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Gıda Kimyası ve Analizleri

Maillard Reaksiyonu ve Karamelizasyon

Biyoaktif Bileşikler

 

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Elif YOLAÇANER  

 

Telefon:

0 312 297 71 05

E-mail:

eyolacaner@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Gıda Teknolojisi

Mikrodalga İşleme

 


 

 

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı