Projeler

Devam Eden Ulusal Projeler (01/09/2017 - 31/08/2018)

  1. "Beyaz Peynir ve Süt İşleme Tesisinden İzole Edilen Mikrobiyotanın Karakterizasyonu", Yerli Starter Kültür Eldesi ve Prototip Ürün Üretimi, Doç Dr. Remziye Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne buradan ulaşabilirsiniz.

2. “Bazı soya ürünlerinin sütlü çikolataların reolojik ve fonksiyonel özellikler üzerindeki etkilerinin araştırılması", Dr. Öğr. Üyesi Elif Yolaçaner, Hacettepe Üniversitesi BAP- Hızlı Destek.

3. "Kırmızı Lahana Antosiyaninlerinin Mikrodalga ve Konvansiyonel Yöntemler ile Özütlenmesi ve Antosiyanin Özütlerinin Enkapsülasyonu", Dr. Öğr. Üyesi Elif Yolaçaner, Hacettepe Üniversitesi BAP-Kapsamlı Araştırma Projesi. 

4. “Yöresel Ekşi Hamurlardan Saccharomyces cerevisiae Suşlarının İzolasyonu Tanımlanması ve Multifonksiyonel Özelliklerinin Belirlenerek Endüstriyel Öneme Sahip Suşların Saptanması”, Prof. Dr. Z. Yeşim Özbaş, Hacettepe Üniversitesi BAP, Kapsamlı Araştırma Projesi. 

5. “Rhodotorula cinsine ait bazı maya türlerinin beta-karoten üretimlerinin incelenmesi”, Prof. Dr. Z. Yeşim Özbaş, Hacettepe Üniversitesi BAP, Ulusal Katılımlı Araştırma Projesi.

6. “Ekşi hamurlardan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve bu mikroorganizmaların invitro toksisitelerinin belirlenmesi” Prof. Dr. S. Aykut Aytaç, Hacettepe Üniversitesi BAP.

7. “Isıl İşlem Uygulama Yöntemi ve Homojenizasyon Uygulama Sırasının UHT Sütlerde Protein Konformasyonu ve Sindirim/Emilim Etkinliği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”, Doç. Dr. Ali Topcu, TÜBİTAK-TOVAG.

8. “Yüksek Antioksidan Kapasiteli Tahıl Kökenli Besinsel Liflerin Tasarımı”, Prof. Dr. Vural Gökmen, Hacettepe Üniversitesi BAP, Kapsamlı Araştırma Projesi. 

9. "Saccharomyces cerevisiae DNA barkodunun Elde Edilmesi", Doç. Dr. Remziye Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi BAP.

10. "Fenolik Bileşikler ile Süt Endüstrisi İçin Önem Taşıyan Proteolitik Enzimlerin Etkileşimleri ve Bu Etkileşimlerin Enzim Aktivitesi ile Sütün Enzimatik Pıhtılaşma ve Olgunlaşma Süreçlerine Etkileri" Prof.Dr. Halil Vural, Hacettepe Üniversitesi BAP, Kapsamlı Araştırma Projesi.

11. "İnsan Beslenmesine Uygun Yulaf Çeşitlerinin Geliştirilmesi",  Prof. Dr. Dilek Sivri Özay, TÜBİTAK 1003.

12. “Melocan (Smilax excelsa L.) Bitkisinin Farklı Kısımlarının Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyonuyla Elde Edilen Bileşenlerinin Tanımlanması”, Prof. Dr. Halil VURAL, Hacettepe Üniversitesi BAP.

13. "Histamine Spesifik Bağlanan Fajların Seçilmesi ve Bağlanma Özelliklerinin İncelenmesi",  Dr. Öğr. Üyesi F. Ceyda Dudak, Hacettepe Üniversitesi BAP, Kapsamlı Araştırma Projesi.

Tamamlanan Ulusal Projeler (01/09/2017 - 31/08/2018)

  1. “Mimetik Biyo-moleküller ve Metamalzemenin Tanıyıcı Tabaka-Çevirici olarak Kullanılabilirliği: Meta-Biyo-Sensör”, Prof. Dr. İsmail Hakkı Boyacı, Hacettepe Üniversitesi BAP, Kapsamlı Araştırma Projesi.
  2. "Faj Gösterim Yöntemi Kullanılarak Antimikrobiyal Peptitlerin Geliştirilmesi", Dr. Öğr. Üyesi F. Ceyda Dudak, TÜBİTAK. 
  3. "Raman Spektroskopisinin Kakao Yağında Tağşişin Belirlenmesinde Kullanım İmkanları", Prof. Dr. Dilek Sivri Özay, Hacettepe Üniversitesi BAP.
  4. “Redoks Potansiyeli Modifikasyonunun Peynir Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi”, Dr. Araş. Gör. Tuğba Bulat, Hacettepe Üniversitesi BAP. 
  5. “Ozon Gazı Uygulanmış Koyun Sütü Kullanılarak Geleneksel Yöntemle Üretilen Beyaz Peynirlerde Depolama Periyodunda Bazı Özelliklerdeki Değişimlerin Belirlenmesi”, Doç. Dr. Ali Topcu, Durmuş Sert (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM.
  6. “Yüksek Hidrostatik Basınç ve Ultrasound Uygulanmış Sütten Üretilen Beyaz Peynirlerde Olgunlaşma Esnasında Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi” Doç. Dr. Ali Topcu, Durmuş Sert (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Necmettin Erbakan Üniversitesi BAP. 

Devam Eden Uluslararası Projeler (01/09/2017 - 31/08/2018)

  1. Genetik Modifiye Gıda ve Yem ürünlerinde Risk Değerlendirmesinin Omik Teknolojiler Kullanılarak Gerçekleştirilmesi, Doç. Dr. Remziye Yılmaz, 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Proje Tabanlı Mevlana Uluslararası Değişim Programı. 
  2. Bazı Yerel Buğday (Triticum spp.) Çesitlerinde Biyoaktif Bileşenlerin Tanımlanması ve Karakterizasyonu, Prof. Dr. Umran Uygun, 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Proje Tabanlı Mevlana Uluslararası Değişim Programı.

Tamamlanan Uluslararası Projeler (01/09/2017 - 31/08/2018)

  1. Implementation of National Biosafety Frameworks for Turkey, ARSLAN, Yusuf (Dr.), Doç. Dr. Remziye Yılmaz (Proje Ulusal Danışmanı), UNEP-GEF, 92867368-407.

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı