Tanıtım

1977 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 1980 yılında vermeye başlayan Gıda Mühendisliği Bölümü, 1982 yılından beri Gıda Bilimi Anabilim Dalı ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde yürütülen lisans programında ilk yıl verilen temel bilim derslerinin yanı sıra yoğun temel mühendislik dersleri ve teknoloji dersleri programı uygulanmaktadır. Derslerin 1/3'ü İngilizce aktarılmakta ve 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 6 derslik ile yeterli donanıma sahip 4 genel ve 12 araştırmaya yönelik laboratuvarda, 37 akademik ve 9 idari personel ile yürütülmektedir. Bölümümüz öğrencileri, üniversite giriş sınavında matematik puanına göre ilk % 2-3'lük dilime girmiş başarılı gençlerdir. Her yıl yaklaşık 80 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Halen eğitim ve öğretimine devam eden lisans öğrencisi sayısı 250 dolayındadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, bölüm ve üniversite çapında faaliyet gösteren kulüp ve topluluklar bünyesinde de çeşitli etkinlikler yürütmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü Gida Mühendisliği Anabilim Dalı Programı çerçevesinde Bölüm'de yüksek mühendislik, bilim uzmanlığı ve doktora eğitim-öğretim uygulamaları yürütülmektedir. Bölüm mezunları; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar. Staj ve İş Olanakları Eğitim süresince öğrencilerimizin 20 işgünü staj yapmaları zorunlu olup, öğrencilerimiz gıda işletmelerinde ve kalite kontrol laboratuvarlarında endüstri stajı yapmaktadırlar. Bölüm mezunları; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar. Özellikle büyük firmalar ve işletmeler bölümümüz mezunu gıda mühendislerini tercih etmektedir. Yan Dal Programı Bölümümüz, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Biyoloji Bölümü arasında Yan Dal programı uygulamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü 

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı